DOMOV / Pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletne strani in njenih vsebin ter storitev ali produktov, ki jih ponuja Likovno društvo NIČ ART, Rimska cesta 12, 1000 Ljubljana, davčna številka: 76156630, matična številka: 4125614000, Upravna enota Ljubljana, številka: 215-56/2021-10 kot lastnik spletne strani (v nadaljevanju NIČ ART), razen če posebna pogodba določa drugače.

Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov in plačnikov storitev NIČ ART. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani NIČ ART: nicart.si in so sestavni del naročniških oziroma storitvenih razmerij med NIČ ART in uporabniki.

NIČ ART prav tako ne odgovarja za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi tehničnih težav oziroma nezmožnosti uporabe spletne strani.

Splošni pogoji NIČ ART so v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Uporabo spletne strani se šteje kot soglasje uporabnika spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe.

CENE

Vse cene so označene v evrih (EUR). DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (NIČ ART ni davčni zavezanec).

Veljavna cena je cena produkta v trenutku oddaje naročila oziroma prijave na tečaj.
VSEBINA SPLETNE STRANI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI NIČ ART se z vso skrbnostjo trudi za delovanje spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali ga kadarkoli preneha dopolnjevati brez kakršnega koli predhodnega obvestila in ne prevzema nobene odgovornosti za obnovo spletnega mesta.

Vsa besedila, slike in druge vsebine, prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil NIČ ART. NIČ ART ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, spletnega mesta ali zaradi napačnega razumevanja vsebin spletnega mesta.

Intelektualna lastnina na spletnem mestu, z znamkami in avtorskimi deli vred, je zaščitena. Podatki s spletne strani ne smejo biti uporabljeni ali prikazani brez izrecnega dovoljenja NIČ ART.

NIČ ART prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe na spletni strani objavljenih vsebin ali nezmožnosti dostopa do spletne strani.

VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE

NIČ ART znamka NIČ ART je zavarovana kot blagovna znamka in zaščitena na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino. Zaščita vključuje tudi vse logotipe in znake NIČ ART.

Uporaba znaka, blagovne znamke in imena NIČ ART je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem NIČ ART.

VPIS V TEČAJ

Uporabnik z oddajo obrazca za vpis v tečaj sprejme ponudbo NIČ ART za izvedbo tečaja v skladu s splošnimi pogoji. Z oddajo obrazca (s klikom na »POŠLJI«) uporabnik z NIČ ART sklene pogodbo. Po oddaji obrazca uporabnik na elektronski naslov, ki ga je navedel na obrazcu, prejme obvestilo s potrditvijo naročila. Nato mu NIČ ART izda račun in mu ga pošlje na način, določen v splošnih pogojih uporabe.

Od trenutka sklenitve pogodbe se cene in drugi pogoji ne spreminjajo več in veljajo za obe stranki. Za uporabnika se šteje oseba, kot je predstavljena s podatki navedeni ob oddaji naročila. Poznejše spreminjanje podatkov ni mogoče. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno pri NIČ ART. Uporabnik lahko zahtevo za kopijo svojega naročila pošlje na elektronski naslov info.nicart@gmail.com. Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične.

NIČ ART si pridržuje pravico, da pri nekaterih tečajih omeji število prostih mest.

VPIS NA LIKOVNE POČITNICE

Uporabnik z oddajo pdf obrazca za vpis na likovne počitnice prejme navodila NIČ ART za izvedbo tečaja v skladu s splošnimi pogoji. Z oddajo obrazca izpolnjeno in poslano prijavnico na e-naslov: info.nicart@gmail.com uporabnik z NIČ ART sklene pogodbo (samo v primeru, da so v terminu še na voljo prosta mesta). Po oddaji obrazca uporabnik na elektronski naslov, ki ga je navedel na obrazcu, prejme obvestilo s potrditvijo naročila. Nato mu NIČ ART izda račun in mu ga pošlje na način, določen v splošnih pogojih uporabe.

S plačilom računa si uporabnik zagotovi mesto v izbranem terminu.

Od trenutka sklenitve pogodbe se cene in drugi pogoji ne spreminjajo več in veljajo za obe stranki. Ne spreminja se tip izbire likovnih počitnic in ne spreminja se termin izbire likovnih počitnic, razen v primeru, da so vsa razpisana mesta v določenem terminu zasedena. V tem primeru si NIČ ART pridržuje pravico zavrnitve vpisa oziroma premestitev v drug termin po dogovoru s stranko.

Za uporabnika se šteje oseba, kot je predstavljena s podatki navedenimi ob oddaji naročila. Poznejše spreminjanje podatkov ni mogoče. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno pri NIČ ART. Uporabnik lahko zahtevo za kopijo svojega naročila pošlje na elektronski naslov info.nicart@gmail.com.
Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične, le da uporabnik dopiše možnost »račun za podjetje«.

NIČ ART si pridržuje pravico, da pri nekaterih tečajih omeji število prostih mest.

NAKUP DARILNEGA BONA

Uporabnik s klikom na »NAKUP DARILNEGA BONA« odpre obrazec za izpolnitev podatkov, ki jih potrebuje podjetje NIČ ART za prodajo darilnega bona.

V obrazcu ima kupec možnost prejem darilnega bona na poštni naslov po pošti ali pa prevzem v ateljeju.
Z oddajo obrazca (s klikom na »KUPI«) uporabnik z NIČ ART sklene pogodbo. Po oddaji obrazca uporabnik na elektronski naslov, ki ga je navedel na obrazcu, v roku 3 delovnih dni prejme obvestilo s potrditvijo naročila. Nato mu NIČ ART izda račun in mu ga pošlje na način, določen v splošnih pogojih uporabe.

V primeru, da kupec izbere možnost »po pošti« bo darilni bon prejel v roku treh delovnih dni od potrditve naročila. Darilni bon bo naročnik prejel na naslov, ki ga je navedel v obrazcu – darilni bon. V primeru podajanja napačnih podatkov (naslovnik in naslov) NIČ ART ne odgovarja za neprispelo pošiljko.
V primeru, da kupec izbere možnost »prevzem v ateljeju« bo kupec obveščen o delavniku podjetja in bo darilni bon lahko prevzel kadarkoli v času delovnika NIČ ART, na lokaciji Rimska cesta 12, 1000 Ljubljana.
Darilni bon postane veljaven, ko kupec izvede plačilo. V primeru, da plačilo ni bilo izvedeno je darilni bon neveljaven.

Poštnino pošiljanja darilnih bonov krije Likovno društvo NIČ ART.

NAČIN PLAČILA

Plačilo je potrebno poravnati z nakazilom na bančni račun NIČ ART. Podatke o plačilu prejme uporabnik na računu ob vpisu v tečaj. Plačilo je pogoj za udeležbo.

Uporabnik prejme račun na elektronski naslov, ki ga je sporočil ob vpisu. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred vpisom v tečaj. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo. Pogodbe so shranjene na strežniku društva in potrošnik lahko do njih dostopa preko e-maila: info.nicart@gmail.com. Pogodbe se lahko sklepajo samo v slovenskem jeziku.

V primeru unovčenja darilnih bonov se upoštevajo posebni pogoji, ki veljajo za unovčenje darilnih bonov, kot so navedeni na darilnih bonih – datum koriščenja darilnih bonov. Izplačilo gotovine ali kasnejši obračun darilnega bona za prejšnja naročila nista možna.

PRITOŽBE IN SPORI

Uporabnik lahko pritožbo zoper NIČ ART ali opravljene storitve kadarkoli pošlje na elektronski naslov info.nicart@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Vse morebitne spore si bo NIČ ART prizadeval reševati sporazumno. NIČ ART ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki jih lahko potrošniki sprožijo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (NIČ ART). To pomeni, da se morebitni spori rešujejo pred pristojnim sodiščem. NIČ ART v skladu s četrtim odstavkom 32. člena NIČ ART objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL 
Če takšna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje vseh sporov pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

 1. BLAGO
  NIČ ART mora uporabniku, ki je fizična oseba (potrošniku), blago izročiti v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
  Napaka je stvarna, kadar:
  stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet,
  stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo potrošnik kupuje, ki pa je bila NIČ ART znana oziroma bi NIČ ART morala biti znana,
  stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane ali
  je NIČ ART izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.
  Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju izjav o značilnostih blaga, ki je jih je dal NIČ ART. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po tem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v šestih mesecih od izročitve.
  Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz stvarne napake, če o napaki obvesti NIČ ART v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in omogočiti NIČ ART, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki potrošnik sporoči na elektronski naslov info.nicart@gmail.com.
  Potrošnik, ki je pravilno obvestil NIČ ART o napaki, ima pravico od NIČ ART zahtevati, da:
  odpravi napako na blagu ali
  vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  vrne plačani znesek.
  Potrošnik ne more uveljavljati svojih zakonskih pravic z naslova stvarne napake, če so stvarne napake neznatne in ne vplivajo na rabo oz. običajne lastnosti izdelka ter izdelek še vedno lahko uporablja skladno z opisom.
  Stroške vračila v primeru vrnitve izdelka zaradi stvarne napake, krije NIČ ART.
 2. STORITVE
  Če je bila storitev opravljena nepravilno, ima potrošnik pravico od NIČ ART zahtevati, da:
  odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
  vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
  ponovno opravi storitev ali
  vrne plačani znesek.
  Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
  Roki, ki so določeni za odgovornost NIČ ART za stvarne napake na blagu, se smiselno uporabljajo tudi za NIČ ART kot izvajalca storitve.
  ODPOVED TEČAJA IN PRAVICA DO ODSTOPA IN ODPOVED TEČAJA
 3. PRAVICA DO ODSTOPA
  Uporabnik, ki je fizična oseba, ima pravico, da v 14 dneh od prijave na tečaj NIČ ART sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstop od pogodbe uporabnik sporoči na e-naslov NIČ ART: info.nicart@gmail.com. V ta namen lahko uporabnik uporabi tudi odstopni obrazec. Odpoved začne učinkovati, ko uporabnik poda pisno sporočilo o odstopu od pogodbe.
  NIČ ART že prejeti plačilo vrne uporabniku na njegov trr v roku 14 dni od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.
  Uporabnik s prijavo na tečaj izjavlja, da razume in se strinja, da v primeru prijave na tečaj v času, ko še teče rok, v katerem je mogoče odstopiti od pogodbe, prijava šteje kot konkludentno soglasje, da se opravljanje storitev začne pred potekom roka za uporabnikov brezplačni odstop.
  Ne glede na pravico do odstopa mora uporabnik plačati tiste storitve, ki so bile že opravljene. Če uporabnik odstopi od pogodbe po tem, ko se je strinjal, da se z izvajanjem storitve prične znotraj 14-dnevnega odstopnega roka, se zavezuje plačati znesek, ki je sorazmeren z opravljeno storitvijo do odstopa. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe o opravljanju storitev. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.
 4. ODPOVED S STRANI UPORABNIKA po roku za odstop
  Odjavo od tečaja mora uporabnik sporočiti NIČ ART pisno po elektronski pošti na elektronski naslov info.nicart@gmail.com najkasneje pet dni pred začetkom tečaja.
  V primeru odpovedi tečaja do pet dni pred začetkom tečaja je uporabnik dolžan poravnati administrativne stroške v višini 20,00 EUR. Morebitno preostalo razliko plačila uporabnik prejme na svoj TRR v roku 8 dni od pisne odjave v dogovorjenem roku. V primeru kasnejše odpovedi, ne obiskovanja tečaja oziroma odjave pisno ne pošlje, uporabnik do vračila plačila ni upravičen.
 5. ODPOVED S STRANI NIČ ART
  NIČ ART si pridržuje pravico spremembe termina ali odpovedi tečaja zaradi nepredvidenih dogodkov, ki jih ne more nadzorovati.
  NIČ ART si tudi pridržuje pravico, da v primeru premajhnega števila vpisanih uporabnikov tečaj odpove oziroma preloži.
  V primeru odpovedi tečaja s strani NIČ ART ima uporabnik pravico do vračila sorazmernega plačila za vsako odpovedano uro oziroma možnost, da ta znesek prenese na prihodnje tečaje, ki se obračunajo po ceni na novo izbranega tečaja.