Tukaj lahko najdete odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja.

Kakšna je razlika med kratkim in celoletnim tečajem?

Pri kratkem likovnem tečaju se poudarek običajno nameni osnovnim tehnikam in metodam pristopa k risbi, sliki ali kipu. To je odlična izbira za tiste, ki želijo hitro osvojiti nekaj novih veščin, morda preizkusiti svoj talent ali za tiste, ki ste že nekaj časa nazaj ustvarjali in bi želeli kdaj priti samo na kakšen krajši tečaj obnoviti svoje znanje ali pa samo dobro preživeti svoj prosti čas.
Na drugi strani je celoletni likovni tečaj, ki je znatno bolj poglobljen in obsežen. Razlika je predvsem v trajanju in intenzivnosti učenja. Celoletni tečaj ponuja priložnost za temeljito raziskovanje različnih tehnik, materialov in konceptov risanja, slikanja in oblikovanja z glino. Ker je učenje risanja, slikanja in keramike dolgotrajen proces, ki zahteva čas, potrpežljivost in kontinuirano prakso, je celoletni tečaj idealna možnost za tiste, ki si resnično želijo resno zavezati svojemu likovnemu razvoju.
Kratki tečaji so odlični za vpogled in hitro napredovanje, medtem ko celoletni tečaji ponujajo trdnejšo podlago in priložnost za dolgoročno rast in napredovanje v likovnem svetu.
Na kratkem tečaju se boste učili, na celoletnem pa naučili.

Ali se s celoletnim tečajem finančno zavežem za celo šolsko leto?

Ne, z vpisom na celoletni tečaj se finančno ne zavežete za celo leto. Predvideno je, da boste tečaj obiskovali celo leto, saj ste si in smo vam zagotovili mesto na celoletnem tečaju. Kljub temu od tečaja lahko kadarkoli odstopite, vendar nas o tem prosimo obvestite vsaj teden dni pred prenehanjem, da si ne povzročamo zmede in dodatnega dela.

Kakšne so ugodnosti za tiste, ki tečaj obiskujejo celo leto?

S finančnega vidika imate vsi, ki tečaj obiskujete v skloopu celoletnih likovnih tečajev cenejše tečaje. S tem imate tudi ugodnejše prijave na kratke tečaje.

Vedno imate zagotovljeno mesto v skupini, saj imate prednost pred tistimi, ki se na tečaj prijavijo naknadno.

Ali se lahko vpišem na celoletni tečaj sredi meseca in ali ob tem plačam celotni mesečni znesek tečaja?

Na tečaj se lahko vpišete sredi leta, ali sredi meseca, če je v skupini prosto mesto. Lahko izpolnite prijavo ali nas pokličete in vam bomo odgovorili kakšno je stanje.

Z vpisom sredi meseca ne plačate polne mesečne cene. Zaračunamo vam le toliko terminov kot jih je še na voljo v mesecu. Z začetkom naslednjega meseca šele prejmete polno ceno mesečnega tečaja (v primeru, da nas prej ne obvestite, da bi s tečajem prenehali).

Kaj se godi, če sem na tečaju odsoten? Ali lahko dobim nazaj denar? Ali lahko tečaj nadomeščam?

Tisti, ki ste vpisani na celoletni tečaj in kdaj ne morete priti na tečaj, lahko po dogovoru z mentorjem tečaj nadomeščate v drugi skupini. V kolikor gre za daljšo odsotnost, nas o tem obvestite in se bomo dogovorili glede rešitve, ki bo za obe strani najbolj ugodna.

Tisti, ki se vpišete na kratki tečaj in nam odsotnost sporočite do 48 ur pred začetkom tečaja, vam lahko vrnemo denar ali tečaj preložite na kasnejši datum, po dogovoru. V kolikor nam javite v času 48 ur pred začetkom tečaja, denarja ne vračamo. V tem primeru lahko tečaj podarite svojemu bližnjemu. V kolikor nam ne javite, vračil, nadomeščanj ali menjav ne upoštevamo.

Kaj če se vpišem na tečaj, ki ni zame in to ugotovim naknadno ?

Na vsakem tečaju imate mentorja/mentorico, ki vas spremlja skozi celo leto. Le ta je z vami za to, da vam lahko svetuje, če bi morda zamenjali skupino, na primer iz začetniške v nadaljevalno ali obratno. Lahko se zgodi, da vam bo proces dela, v eni skupini morda bolj ustrezal ali pa bi vam samo klima znotraj skupine bolj ustrezala. Lahko se zgodi, da vam bo bolj ustrezal drug mentor ali mentorica. To lahko ugotovi vaš mentor/-ica in vam predlaga prepis v drugo skupino, lahko pa to zaznate ali ugotovite tudi sami in vašo izkušnjo skomunicirate z mentorjem/ mentorico in vas bo usmeril/-a.

Ali so tečaji oblikovanja keramike primerni za vse starosti?

Tečaj oblikovanja keramike je namenjen odraslim in najstnikom. Kratkega tečaja oblikovanja keramike se včasih udeleži tudi starš s svojim otrokom od 8 let starosti, ki je ali še obiskuje naš tečaj oziroma je že ustvarjal z glino.

Kaj je razlika med najstniškim tečajem risanja in slikanja in splošnim najstniškim tečajem?

Na tečaju risanja in slikanja se boste učili študijske risbe in osnove slikarstva, podobno kot bi to počeli na kakšni srednji oblikovni šoli ali pa na fakulteti oziroma likovni akademiji. Na tem tečaju gre za pogljobljen pristop k risbi in uvod v slikarstvo. Tukaj se boste hkrati dobro pripravili tisti, ki bi želeli kasneje na kakšno likovno šolo, ki zahteva uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

Osnovni likovni tečaj za najstnike je primeren za tiste, ki se še niste čisto odločili ali bi šli v slikarske, kiparske ali oblikovalske vode, veste pa, da vas zanima likovni svet. Tukaj vam predstavimo vsega po malo. V ospredju je seveda risba, saj je temelj za vsa likovna področja. Spoznali boste osnove slikarstva, kiparstva, grafike, grafičnega oblikovanja, fotografije. Tečaj je hkrati tudi kot nekakšen vpogled v razne likovne poklice.

Zakaj za otroke nimate celoletnega slikarskega tečaja ali tečaja kjer bi otroci skozi celo leto samo oblikovali z glino?

Program smo sestavili likovni pedagogi, ki sledimo likovnemu razvoju otroka. Zato imamo razdeljene skupine glede na starost, saj s tem predvidimo na kateri stopnji likovnega razvoja je otrok in temu primerno zastavimo likovne naloge. Seveda vedno obstajajo izjeme, zato se v naši likovni šoli pedagogi otrokom posvečamo precej na individualni ravni in tako predvidimo, če je morda za otroka primerna druga skupina in se o tem kasneje pogovorimo s starši oziroma skrbniki. Otroci v skupinah 5-7 let in 8-11 let so deležni ustvarjanja na vseh likovnih področij, saj so še v fazi odkrivanja njih. V tem času smo pozorni, da jim predstavimo prav vse in seveda na prav način, saj se bodo kasneje lahko na podlagi kvalitetne celostne izkušnje odločili kaj jih pravzaprav zanima. Seveda s pomočjo likovnega pedagoga / pedagoginje, ki jih v tem procesu spremlja.
Primer: Če bi na tečaju z otrokom samo slikali, bi otrok dobil izkušnjo, da je likovni svet le slikarstvo. Ustvarjam, torej sem slikar.
Ne, likovni svet ni le slikarstvo. Lahko postaneš arhitekt, lahko si industrijski oblikovalec, lahko si fotograf, likovni pedagog, grafični oblikovalec, kipar ali slikar, scenograf in še in še je možnosti, ki jih likovni svet ponuja.
Veliko poudarka je na risbi, sliki in kiparstvu, saj so ta tri področja temelji za vsa izhodiščna polja v likovni umetnosti.

Kaj je razlika med celoletnim tečajem za otroke in likovnimi počitnicami ?

Trudimo se, da bi otroci prišli v stik z likovno umetnostjo že v zgodnjem otroštvu, zato želimo spodbujati njihovo kreativnost in psihofizično sposobnost v njihovem prostem času. Počitnice so pogosto dobra možnost, da se lahko otroci intenzivneje vključijo v takšen program. Na likovnih počitnicah lahko otroci v kratkem obdobju dobijo strnjen vpogled v likovno ustvarjanje na splošno.
Na celoletnih tečajih otroci z njihovo udeležbo kreativnost spodbujajo temeljiteje. Tukaj gradijo na kontinuiranosti in krepijo vztrajnost v procesu likovnega razvoja pod mentrstom za daljše obdobje. Likovne počitnice so primerne za otroke, ki bi želeli spoznati likovni svet ali za tiste, ki bi želeli preživeti dodten čas v stiku z likovnimi vsebinami.
Največja razlika med likovnimi počitnicami in celoletnim likovnim tečajem za otroke je v temeljitosti vsebin, saj je program na celoletni ravni lahko osnovan na daljšem časovnem obdobju.

Kdo sestavi program in kaj so prednosti našega programa?

Program smo sestavili likovni pedagogi, ki sledimo likovnemu razvoju otroka. S pomočjo našega znanja in izkušenj lahko ugotovimo na kateri stopnji likovnega razvoja je otrok in temu primerno zastavimo in izpeljemo likovne naloge. Oblikovanje likovnega programa s strani likovnih pedagogov prinaša več pomembnih prednosti:

 1. Strokovno znanje: Likovni pedagogi imajo specializirano znanje o razvoju otrokovega likovnega ustvarjanja in kognitivnih procesih, ki so povezani z umetniškim izražanjem. To jim omogoča, da program zasnujejo na temelju najnovejših spoznanj s področja pedagogike, psihologije in umetnosti.
 2. Prilagajanje potrebam otrok: Likovni pedagogi so sposobni prepoznati individualne potrebe otrok glede na starost, razvojne značilnosti, interese in sposobnosti. Zasnovan program zanje lahko prilagodijo tako, da ustreza različnim skupinam otrok in njihovim specifičnim potrebam.
 3. Učinkovite metode poučevanja: Likovni pedagogi poznajo različne učinkovite metode poučevanja, ki spodbujajo otrokovo likovno ustvarjalnost in razvoj. S svojim strokovnim znanjem lahko izberejo najbolj primerne metode in tehnike za spodbujanje otrokovega likovnega izražanja.
 4. Varovanje otrokovega razvoja: Likovni pedagogi so pozorni na vse vidike otrokovega razvoja in skrbijo, da je likovni program primeren in varen za otroke. To vključuje uporabo varnih materialov, primerne likovne tehnike ter ustvarjanje spodbudnega in navdihujočega okolja za likovno ustvarjanje.
 5. Stimulacija kreativnosti: Likovni pedagogi spodbujajo otrokovo kreativnost in domišljijo ter mu nudijo priložnosti za raziskovanje in odkrivanje svojega likovnega izražanja. Zasnovan program bo tako oblikovan, da bo spodbujal otrokovo ustvarjalnost in mu omogočal razvijanje lastnih idej in konceptov.
 6. Evalvacija in izboljšave: Likovni pedagogi so sposobni oceniti učinkovitost likovnega programa in prepoznati morebitne pomanjkljivosti ali izboljšave. Sistematično ocenjevanje programa omogoča nenehno izboljševanje in prilagajanje, da bi bolje ustrezal potrebam otrok in njihovemu likovnemu razvoju.
Katere likovne vsebine bodo otroci spoznali na likovnih počitnicah?

Otroci so deležni ustvarjanja na vseh likovnih področjih, saj so še v fazi odkrivanja njih. V tem času smo pozorni, da jim predstavimo prav vse in seveda na prav način, saj se bodo kasneje lahko na podlagi kvalitetne celostne izkušnje odločili kaj jih pravzaprav zanima. Seveda s pomočjo likovnega pedagoga / pedagoginje, ki jih v tem procesu spremlja.
Otrokom predstvimo likovne vsebine tudi z vidika poklicov, ki se navezujejo na obravnavane likovne vsebine, saj želimo, da otroci likovnega sveta ne enačijo le z eno možnostjo, kot se pogosto pojavlja kot osnovna ideja. Umetnik sem, torej sem slikar. Otrokom predstavimo možnosti: lahko postaneš arhitekt, lahko si industrijski oblikovalec, lahko si fotograf, likovni pedagog, grafični oblikovalec, kipar ali slikar, scenograf, učitelj in še in še je možnosti, ki jih likovni svet ponuja.
Seveda pa je veliko poudarka na risbi, sliki in kiparstvu, saj so ta tri področja nekako temelji za vsa izhodiščna polja v likovni umetnosti. Sploh risba, ki je osnova.

Skratka vse likovne naloge so zasnovane tako, da vsaka nekako zajema neke osnovne pojme določenega področja, ki ga želimo otrokom približati skozi zabavno ustvarjanje.

Kdo sestavi program za likovne počitnice za otroke in kaj so prednosti našega programa?

Program smo sestavili likovni pedagogi, ki sledimo likovnemu razvoju otroka. S pomočjo našega znanja in izkušenj lahko ugotovimo na kateri stopnji likovnega razvoja je otrok in temu primerno zastavimo in izpeljemo likovne naloge.

Oblikovanje likovnega programa s strani likovnih pedagogov prinaša več pomembnih prednosti:

 1. Strokovno znanje: Likovni pedagogi imajo specializirano znanje o razvoju otrokovega likovnega ustvarjanja in kognitivnih procesih, ki so povezani z umetniškim izražanjem. To jim omogoča, da program zasnujejo na temelju najnovejših spoznanj s področja pedagogike, psihologije in umetnosti.
 2. Prilagajanje potrebam otrok: Likovni pedagogi so sposobni prepoznati individualne potrebe otrok glede na starost, razvojne značilnosti, interese in sposobnosti. Zasnovan program zanje lahko prilagodijo tako, da ustreza različnim skupinam otrok in njihovim specifičnim potrebam.
 3. Učinkovite metode poučevanja: Likovni pedagogi poznajo različne učinkovite metode poučevanja, ki spodbujajo otrokovo likovno ustvarjalnost in razvoj. S svojim strokovnim znanjem lahko izberejo najbolj primerne metode in tehnike za spodbujanje otrokovega likovnega izražanja.
 4. Varovanje otrokovega razvoja: Likovni pedagogi so pozorni na vse vidike otrokovega razvoja in skrbijo, da je likovni program primeren in varen za otroke. To vključuje uporabo varnih materialov, primerne likovne tehnike ter ustvarjanje spodbudnega in navdihujočega okolja za likovno ustvarjanje.
 5. Stimulacija kreativnosti: Likovni pedagogi spodbujajo otrokovo kreativnost in domišljijo ter mu nudijo priložnosti za raziskovanje in odkrivanje svojega likovnega izražanja. Zasnovan program bo tako oblikovan, da bo spodbujal otrokovo ustvarjalnost in mu omogočal razvijanje lastnih idej in konceptov.
 6. Evalvacija in izboljšave: Likovni pedagogi so sposobni oceniti učinkovitost likovnega programa in prepoznati morebitne pomanjkljivosti ali izboljšave. Sistematično ocenjevanje programa omogoča nenehno izboljševanje in prilagajanje, da bi bolje ustrezal potrebam otrok in njihovemu likovnemu razvoju.

Zaradi vseh teh razlogov je pomembno, da je likovni program zasnovan s strani likovnih pedagogov, saj lahko le tako zagotovimo kakovostno in učinkovito likovno izkušnjo za otroke, ki spodbuja njihov celostni likovni razvoj.

Kaj je razlika med pripravami na preizkus likovne nadarjenosti in klasičnim celoletnim tečajem risanja in slikanja?

Razlike tako rekoč ni, saj je učenje risanja na celoletnih tečaja enako za vse. Imamo eno klasično metodo pristopa, ki je univerzalna za vse, ki bi si želili naučiti risanja. Takšna metodo, pristope in potek učenja je enaka vsem akademijam in likovnim fakultetam, ki vključujejo program študijske risbe in slike. Seveda pa se programi nekoliko razlikujejo od mentorja do mentorja.

Kaj je razlika med celoletnimi pripravami na preizkus likovne nadarjenosti in intenzivnimi pripravami na preizkus likovne nadarjenosti?

Razlika je v tem, da se boste na celoletnem tečaju učili bolj kvalitetno, saj boste imeli za proces učenja na voljo večje število ur. Intenzivne priprave so za tiste, ki bi radi na kratko izvedeli kaj se pričakuje na preizkusih in dobili kratek vpogled v študijsko risbo. Intenzivne priprave so za lastminute priprave pred sprejemci in so zelo koristne, če prej niste obiskovali nobenega tečaja, kjer bi se pripravljali za preizkus likovne nadarjenosti.